Kuluvatko tiet enemmän sähköautojen vuoksi?

Brittiläinen sanomalehti The Daily Telegraph (jonka verkkoversio tunnetaan lyhennetysti nimellä The Telegraph) julkaisi 26.6.2023 melkoisen klikkiuutisen. Sen mukaan akkusähköisellä henkilöautolla ajaminen aiheuttaisi maanteille yli kaksinkertaisesti vahinkoa verrattuna polttomoottoriautoihin. Väite perustuu akkusähköautojen keskimäärin suurempaan massaan ja uutisessa viitataan ilmeisesti uskottavuuden luomiseksi "Leedsin yliopiston analyysiin".

On syytä mainita, että Leedsin yliopisto on ottanut etäisyyttä uutiseen ja pyytänyt siihen korjausta. Leedsin yliopiston vastaus löytyy tämän linkin takaa. Kiitos asian selvittämisestä ja esille nostamisesta Visa & Heikki!

Klikkiuutinen perustuu laskentatapaan, jossa tien kuluminen kasvaisi suhteessa ajoneuvon akselimassan neljänteen potenssiin. Toisin sanoen, jos akselimassa kasvaa kaksinkertaiseksi, tien kuluminen 16-kertaistuu. En ole tieinsinööri, joten jätän ottamatta kantaa kyseisen laskentatavan oikeellisuuteen. Mainittakoon kuitenkin, että laskentatapaa käytetään myös esimerkiksi tässä suhteellisen tuoreessa Edinburghin yliopiston tutkijoiden julkaisussa.

Kuten tavallista, tässäkin klikkiuutisessa on jätetty asioita kertomatta. Uutisessa unohtuu kokonaan se, että toisin kuin sähkön kohdalla, polttoaine pitää myös kuljettaa tankkauspaikalle. Miten tilanne muuttuu, jos tämä huomioidaan?

Muuttuuhan se, joten tässä oikaistut lukemat tien kulumiselle. Akkusähköauton kohdalla on siis huomioitu uutisessa mainittu auton suurempi massa. Vastaavasti bensiiniautolle on laskettu mukaan polttoaineen kuljetuksen aiheuttama tien kuluminen.

Oikaistut The Telegraphin uutisen pohjalta lasketut lukemat, kun Suomessa ajetaan 275 000 km matka autolla:


Akkusähköauto: 616 000 km

Bensiiniauto: 5 596 000 km


Bensiiniauto kuluttaa maantietä siis 9-kertaisesti akkusähköautoon verrattuna, kun huomioidaan bensiinin kuljetus tankkauspaikalle.

Sama asia hyvin kokeneiden tutkijoiden sanomana löytyy tästä ja tästä linkistä.

Alla tarkempi laskelma lähtötietoineen.


Polttoaineen kuljetus Suomessa

Ensimmäiseksi arvioidaan, miten pitkä matka polttoainetta on kuljetettava. Varsinaista tilastoa asiasta en löytänyt, mutta käytän arvion pohjana Suomen väestöllistä keskipistettä, joka sijaitsee Hämeenlinnassa, valtatie 10:n varrella. Suomessa on vain yksi öljynjalostamo, Porvoon Kilpilahdessa, joten käytän näiden kahden pisteen välistä etäisyyttä, joka on valtateitä pitkin 145 km.

Toisena tietona käytän tavanomaisen bensiiniä polttavan henkilöauton polttoaineen tarvetta sen elinkaaren aikana. Käytän lukemaa 20 000 litraa, jonka massa on karkeasti 15 000 kg.

Kolmas tieto on kuorma-auton massa. On todettava, että polttoainetta kuljettavien autojen teknisiä tietoja on hämmentävän vaikea löytää julkisista lähteistä, joten käytän tässä kuorma-auton massana 11 000 kg ilman kuormaa ja 26 000 kg tankit täynnä. Akseleita on 3 kappaletta ja oletan tässä massan jakautuvan niille tasaisesti.


The Telegraphin käyttämät lukemat

Lisäksi tarvitsee tietää The Telegraphin käyttämät lukemat henkilöautoille. Jutussa mainitaan, että akkusähköauto on keskimäärin 312 kg bensiiniautoa painavampi ja aiheuttaa maantielle 2,24 -kertaisen kulumisen (käyttäen neljännen potenssin sääntöä).

Näiden avulla voidaan laskea, että jutussa on käytetty bensiiniauton massana 1 397 kg ja akkusähköauton 1 709 kg. Joutuipa hieman palautella lukiomatematiikkaa mieleen.

Lähtökohtana on siis bensiiniauton 698,5 kg akselimassa, johon muita akselimassoja verrataan.


Laskelma

Oletan, että henkilöautolla ajetaan Suomessa elinkaaren aikana noin 275 000 km, joten akkusähköautolla ajaminen aiheuttaisi tien kulumista 2,24 * 275 000 km =  616 000 km edestä, verrattuna bensiiniautoon.

Bensiiniautolle lasketaan autolla ajamisen lisäksi myös polttoaineen kuljetus tankkauspaikalle kuorma-autolla, sekä kuorma-auton paluumatka tyhjänä. Tässä yksinkertaisessa mallissani siis oletetaan, että bensiiniauton koko elinkaaren polttoaineet kuljetetaan yhdellä kuormalla Porvoon Kilpilahdesta Suomen väestölliseen keskipisteeseen, eli 145 km suuntaansa.


Bensiinin kuljetuksen aiheuttama tien kuluminen

Menomatkalla kuorma-auton täysillä tankeilla akselimassa on 8 667 kg, joten siitä aiheutuu 145 km * 1,5 * (8 667 kg / 698,5 kg)^4 = 5 155 476 km edestä tien kulumista.

Paluumatkalla tyhjänä akselimassa on 3 667 kg, joten siitä aiheutuu 145 km * 1,5 * (3 667 kg / 698,5 kg)^4 = 165 210 km edestä tien kulumista.

Kerroin 1,5 tulee siitä, että henkilöautossa on 2 akselia ja polttoainetta kuljettavassa kuorma-autossa 3 akselia (3/2 = 1,5).

Yhteensä bensiinin kuljettamisesta tankkauspaikalle aiheutuu siis reilun 5,3 miljoonan kilometrin edestä tien kulumista.

Näin ollen bensiiniautolla ajetut kilometrit tulee kertoa lukemalla 20, jotta huomioidaan myös bensiinin kuljetuksen vaikutus tien kulumiseen.


Lopuksi

Useita vuosia sähköautoilleet ovat jo tottuneet siihen, että sähköautojen yleistymistä pyritään hidastamaan kaikin keinoin - muun muassa tiedotusvälineiden avulla. Tälläkin kertaa käytetty keino on hyvin tuttu: Kirjoitetaan klikkiotsikko ja -uutinen jostain mukamas uudesta negatiivisesta asiasta sähköautoihin liittyen, josta "ei tähän mennessä olla kerrottu".

Tällä saadaan voimistettua sähköautoja vihaavien tunteita entisestään ja tehtyä sähköautoilevien elämästä ikävämpää. Viimeksi mainitulla viittaan siihen, että moni meistä lienee joutunut syyllistävän naljailun kohteeksi, jonkin tuttavan luettua klikkiuutisen.

En malta olla mainitsematta, että Journalistin ohjeiden kohdat 8, 10 ja 12 kuuluvat näin:

8. Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

10. Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

12. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

Tässä tapauksessa alkuperäisen The Telegraphin uutisen tiedot olivat varsin pienellä vaivalla tarkistettavissa ja polttoaineen kuljetuksen vaikutuksen huomiotta jättäminen oli hyvin ilmeinen puute laskelmassa. Olin jo toiveikas, että juttu jäisi Suomessa kokonaan julkaisematta, mutta valitettavasti muutama uutispalvelu meni lankaan.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Nissan Leaf 40 kWh ja kolmen vuoden & 60 000 km kokemukset

Kaksivuotias Nissan Leaf 40 kWh